Σταθμός Εφήβων

Spread the love

Ξενώνας

Η δυναμικότητα του Ξενώνα φτάνει τις 17 θέσεις φιλοξενίας. Στο διάστημα των 85 χρόνων λειτουργίας του ο Σταθμός Εφήβων έχει φιλοξενήσει περισσότερα από 2.500 αγόρια ηλικίας 12-20 ετών διαφόρων εθνικοτήτων. Ομάδα στόχου αποτελούν αγόρια, ασυνόδευτοι ανήλικοι, που έχουν καταθέσει ή προτίθενται να καταθέσουν αίτημα ασύλου, προερχόμενοι από χώρες όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμα προστασίας βάσει της Συνθήκης της Γενεύης. Είναι παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από την οικογένεια και τηπατρίδα τους εξαιτίας του πολέμου ή σοβαρών καταστροφών. Συχνά είναι παιδιά θύματα trafficking και βασανιστηρίων.

Διαδικασία Εισαγωγής

Για την είσοδο ενός παιδιού στο Σταθμό Εφήβων χρειάζεται να γίνει παραπομπή από δημόσια αρχή ή μη κυβερνητική οργάνωση. Πρώτη επικοινωνία γίνεται με την κοινωνική υπηρεσία του Σταθμού η οποία, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και αφού λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εφήβου, εισηγείται προς το Δ.Σ του Συλλόγου την ένταξη του εφήβου στη δύναμη του Ξενώνα. Ακολουθεί η δημιουργία φακέλου υγείας του φιλοξενούμενου, λήψη πλήρους κοινωνικού ιστορικού, ενημέρωση και αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας. Τα τελευταία χρόνια όλες οι παραπομπές των φιλοξενούμενων γίνονται μέσω του Ε.Κ.Κ.Α.

Διαδικασία Υποστήριξης

Η διαδικασία υποστήριξης των φιλοξενούμενων ξεκινά με την συμφωνία για το χρόνο παραμονής στον ξενώνα και το περιεχόμενο δραστηριοτήτων τους στην περίοδο αυτή, το οποίο επανεξετάζεται με την πρόοδο του χρόνου. Με την ενηλικίωση τους και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στο σχολείο, ξεκινά η προετοιμασία τους για την αποχώρηση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλα παιδιά να φιλοξενηθούν.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: Στέγασης, σίτισης και φροντίδας της υγείας, κοινωνικής συμβουλευτικής, νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης. Παρέχεται επίσης επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτιση, ατομική-ομαδική ψυχαγωγία και άθληση, μαθήματα ελληνικών και υποστήριξη στο σχολείο. Ακολουθούνται επίσης διαδικασίες οικογενειακής επανασύνδεσης και επανένταξης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Φιλοξενία

Στέγαση, σίτιση και ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Φροντίδα της υγείας.

Συμβουλευτική

Κοινωνική συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη και πληροφόρηση. Ανάληψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων και νομική υποστήριξη.

Εκπαίδευση

Μαθήματα εκμάθησης ελληνικών από εθελοντές. Ενίσχυση για τη φοίτηση στο σχολείο. Ενέργειες για την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες

Αποκατάσταση

Ενέργειες επαγγελματικού προσανατολισμού, κατάρτισης & αποκατάστασης. Προετοιμασία και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Αυτονόμηση

Συμβουλευτική και υποστήριξη για την αυτονόμηση.

 

Έντυπο Διαδικασίας Εισαγωγής

Έντυπο Παρεχόμενων Υπηρεσιών