Ποιοι είμαστε

Spread the love

Ιστορία

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων είναι ειδικά αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο (ΝΔ1010/72). Ιδρύθηκε το 1924 με κύριο δωρητή τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος δημιούργησε το 1925 τον Σταθμό Εφήβων, ξενώνα φιλοξενίας ο οποίος από τότε λειτουργεί χωρίς διακοπή. Το 1985 ο Σταθμός μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο διώροφο κτίριο, στην οδό Ισαύρων 48 στα Εξάρχεια. Έως σήμερα, πάνω από 2500 νέοι ποικίλων κοινωνικών αναγκών και εθνικοτήτων έχουν φιλοξενηθεί στον Σταθμό. Τα τελευταία χρόνια η δυναμικότητά του είναι 17 θέσεις ενώ οι έφηβοι που φιλοξενούνται είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι από χώρες, που έχουν πληγεί από πολέμους και καταστροφές.

Σκοπός

Σκοπός του Συλλόγου είναι η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε 17 ασυνόδευτους έφηβους και παιδιά, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές. Οι φιλοξενούμενοι νέοι αποκτούν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής και στη συνέχεια εργασίας, εκπαιδεύονται και εντάσσονται στην Ελληνική κοινωνία, στην περίπτωση που η επανασύνδεση με την οικογένειά τους δεν επιτευχθεί. Στόχος του φορέα είναι η κάλυψη όλων των αναγκών των φιλοξενούμενων με βάση τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού, τους σχετικούς νόμους και Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κάθε σχετική Σύσταση και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οργάνωση

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τριετία από τα μέλη του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. Ο Σταθμός Εφήβων είναι στελεχωμένος από κοινωνικό λειτουργό και προσωπικό ημερήσιας και νυκτερινής φροντίδας. Ειδικοί συνεργάτες φροντίζουν για τη νομική στήριξη και εκπαίδευση των παιδιών. Ο Σύλλογος συνεργάζεται με φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και έχει δομήσει σταθερές συνεργασίες με δίκτυα συνεργατών για την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων.

Πόροι

Βασικές πηγές εσόδων αποτελούν οι συνδρομές των μελών, οι δωρεές, οι χορηγίες και η χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Από το 2009, το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Σταθμού καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων με τη συνδρομή, επίβλεψη και έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας- Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, το οποίο ελέγχει και την ποιότητα των υπηρεσιών του. Η οικονομική λειτουργία του φορέα ελέγχεται και πιστοποιείται από Ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο. Κατά τα τελευταία χρόνια το ετήσιο κόστος ανά φιλοξενούμενο φτάνει στο ποσό των 9.518 €. (στοιχείο έτους 2013)

Δικτύωση

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις και δημόσιες υπηρεσίες ώστε, εκτός από κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων για σίτιση και ένδυση, να τους παρέχονται επίσης ψυχο-κοινωνική υποστήριξη, απαραίτητη νομική βοήθεια, εκπαιδευτική ενίσχυση και ένταξη, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές ευκαιρίες και επαγγελματική συμβουλευτική, προώθηση των διαδικασιών για την έκδοση των νομικών εγγράφων για επαγγελματική ένταξη, ώστε με την ενηλικίωσή τους να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στην αυτόνομη διαβίωσή τους. Στα πλαίσια αυτά έχει δομήσει σταθερές συνεργασίες μέσα από άτυπα ή οργανωμένα δίκτυα συνεργατών, εξίσου σημαντικά και τα δύο.

Εθελοντισμός

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων εκτιμά την Εθελοντική Προσφορά ως υπηρεσία μέγιστου αλτρουισμού και αλληλεγγύης ανάμεσα σε ανθρώπους και ειδικότερα όταν αυτή η υπηρεσία αφορά σε ανήλικους, οι οποίοι στερούνται της οικογένειάς τους. Από την ίδρυσή του έως σήμερα στηρίζεται στη εθελοντική προσφορά και ευγενή χορηγία πάρα πολλών ευαίσθητων πολιτών. Έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα της συνεργασίας με τους εθελοντές, οι οποίοι συνήθως είναι εκπαιδευμένοι και μακροχρόνιοι συνεργάτες, που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.