Επικοινωνία & Συνεισφορά

Spread the love

Υποστηρίξτε το Έργο μας

 με Εθελοντική Εργασία

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων ζητά την εθελοντική σας εργασία στους τομείς της σχολικής προετοιμασίας, των γλωσσών και της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων των παιδιών.

 με Δωρεές υλικών

Οι ανάγκες των παιδιών σε τρόφιμα, ρουχισμό, είδη εξοπλισμού και σχολικά είδη είναι διαρκείς. Μπορείτε να συνεισφέρετε; Eπικοινωνήστε μαζί μας.

 με Προσφορά Εργασίας

Εάν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να προσφέρετε επαγγελματικές ευκαιρίες στα φιλοξενούμενα παιδιά που τώρα ενηλικιώνονται, επικοινωνήστε μαζί μας.

 με Χρηματική Ενίσχυση