Πρόγραμμα CLAIM Child Law-Action

Spread the love

Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με ή χωρίς εθνική συμμετοχή αποτελούν κομβικό τομέα στη λειτουργία του σταθμού, αφού είναι η κύρια πηγή οικονομικών πόρων κατά τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον δίνουν ευκαιρίες για επικαιροποίηση του επιστημονικού έργου του φορέα, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και γενικότερα για πιστοποιημένη ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Για το έτος 2013 συμμετείχαμε ως εξωτερικοί συνεργάτες (assistant partners), στο διακρατικό Πρόγραμμα: «CLAIM Child Law: Action for an Innovative Methodology. Promoting the Rights of the Child» που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιήθηκε στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα με leader την Οργάνωση “SAVE THE CHILDREN” της Ιταλίας.

Αφήστε μια απάντηση